ΟΣΔΕΛ


- Στις 31-1-13 οι προτάσεις του διαμεσολαβητή


Κατά τη διάρκεια του 2012 το ζήτημα των τελών για την αναπαραγωγή αντιγράφων ιδιωτικής χρήσης αποτέλεσε αντικείμενο διαδικασίας διαμεσολάβησης στον κλάδο που προωθήθηκε από την Επιτροπή και είναι υπό την ηγεσία του πρώην Επιτρόπου κ. A. Vitorino.

Ο κ. Vitorino αναμένεται μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013 να υποβάλει έκθεση σχετικά με το θέμα αυτό, η οποία θα περιλαμβάνει μια σειρά συστάσεων και θα δημοσιευθεί.

Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή θα συναγάγει συμπεράσματα ως προς τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης των συγκεκριμένων συστάσεων, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω συμμετοχής των ενδιαφερομένων που θα συμβάλουν στη εξεύρεση λύσεων που θα είναι κατάλληλες για τις μελλοντικές συνθήκες και φιλικές προς την εσωτερική αγορά.

Σύμφωνα με εκπρόσωπό της, η Επιτροπή θα λάβει θέση για τις απαιτούμενες ενέργειες, νομοθετικής ή μη φύσεως.

 

28-1-13


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr