ΟΣΔΕΛ


- Νέα άδεια αναπαραγωγής στα αγγλικά σχολεία


Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Σύλλογος Εκδοτών Μουσικών Έργων εξουσιοδότησε κατ'αποκλειστικότητα την CLA (πρόκειται για τον αγγλικό ΟΣΔΕΛ)να αδειοδοτεί την αναπαραγωγή παρτιτούρας σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Η άδεια αυτή θα παραχωρείται στο σύνολο των 35.000 σχολείων συμπληρωματικά στην υφιστάμενη άδεια φωτοτύπησης για μέρος οποιουδήποτε βιβλίου λόγου και εικόνας. Απαραίτητη  προϋπόθεση για να λάβει ένα σχολείο την άδεια είναι να κατέχει τουλάχιστον ένα αντίτυπο του βιβλίου απ' όπου προέρχεται η παρτιτούρα.Τα δικαιώματα θα αποδίδονται στους εκδότες βάσει αντιπροσωπευτικών στατιστικών δειγμάτων και στη συνέχεια οι εκδότες αποδίδουν στους δικαιούχους δημιουργούς.

Πρόκειται για μία ακόμη απόδειξη του πόσο καλά λειτουργεί το σύστημα αδειοδότησης τόσο για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων όσο και για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία διευκολύνονται στο έργο τους, με νόμιμο τρόπο.

Κάθε σύγκριση με τα καθ' ημάς - όπου η παράνομη φωτοτύπηση "βράζει" σε πανεπιστήμια και σχολεία -, αποκαρδιωτική.

 

20/2/13


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr