ΟΣΔΕΛ


- Μνημόνιο συνεργασίας για την πειρατεία


Για πρώτη φορά στην Ελλάδα πνευματικοί δημιουργοί και δικαιούχοι συγγενικών δικαιωμάτων -εκπροσωπούμενοι από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας- προχωρούν σε συνεργασία και κοινές δράσεις με τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ και WINDΕλλάς, οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες διαδικτύου στους συνδρομητές τους. Η συνεργασία αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε σχέση με τις αρνητικές επιπτώσεις της πειρατείας των έργων στο διαδίκτυο στον πολιτισμό και την οικονομία καθώς και στην ανάγκη σεβασμού των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων.

 

Το Πλαίσιο Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη από τα μέρη στα γραφεία του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προβλέπει τη σύσταση μιας Ομάδας Εργασίας, η οποία θα σχεδιάζει δράσεις ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού αναφορικά με το σεβασμό της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και την ενθάρρυνση της πνευματικής δημιουργίας. Τέτοιες δράσεις μπορεί να είναι:.

  • η προώθηση νόμιμων υπηρεσιών διάθεσης και χρήσης έργων στο διαδίκτυο,
  • η καταχώριση ενημερωτικών μηνυμάτων στις ιστοσελίδες των παρόχων,
  • η προώθηση ενημερωτικών μηνυμάτων προς τη συνδρομητική βάση των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο για την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας,
  • η διοργάνωση κοινών καλλιτεχνικών ή/και άλλων εκδηλώσεων,   ημερίδων/συνεδρίων και τον σχεδιασμό προωθητικών ενεργειών μέσω της χρήσης του διαδικτύου με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού.

Οι συμμετέχοντες οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης ή/και προστασίας είναι οι ακόλουθοι:

 • ΑΕΠΙ (Στιχουργοί/Συνθέτες),
 • ΑΘΗΝΑ (Σκηνοθέτες/Σεναριογράφοι),
 • ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Στιχουργοί/Συνθέτες),
 • ΕΠΟΕ (Παραγωγοί Οπτικοακουστικών Έργων),
 • ΘΕΣΠΙΣ (Θεατρικοί Συγγραφείς/Μεταφραστές Θεατρικών έργων),
 • ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (Διευθυντές Φωτογραφίας/Σκηνογράφοι/Ενδυματολόγοι/Ηχολήπτες/Μοντέρ),
 • Ο.Π.Δ.Δ.Ε (Διαφημιστικές Εταιρίες)
 • Ο.Σ.Δ.Ε.Ε.Τ.Ε (Δημιουργοί εικαστικών έργων),
 • Ο.Σ.Δ.Ε.Λ (Συγγραφείς/Εκδότες),
 • ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (Ραδιοτηλεοπτικοί Σταθμοί),
 • ΦΟΙΒΟΣ (Φωτογράφοι)

 

Η εταιρία Google θα συμμετέχει επίσης στην Ομάδα Εργασίας για να υποστηρίξει τις δράσεις της και να αναδείξει τη σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο ως πεδίο προβολής της δημιουργικότητας και του πολιτισμού.

 

 

27/3/13


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr