ΟΣΔΕΛ


- Συνεχίζονται στην Ευρώπη οι διαβουλεύσεις για την εύλογη αμοιβή


Μετά την κατάθεση, στις 31/01/2013,των προτάσεων του διαμεσολαβητή, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με σκοπό τη διαμόρφωση και κατάθεση απόψεων των ενδιαφερομένων μερών. Οι προτάσεις του κυρίου Vitorino περιείχαν αρκετά θετικά στοιχεία, αλλά και ένα σημείο στο οποίο απόλυτη είναι η αντίθεση όλων των δικαιούχων πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Συγκεκριμένα, ο κύριος Vitorino προτείνει η καταβολή της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική χρήση να μην γίνεται από τους εισαγωγείς ή κατασκευαστές, αλλά από τους λιανέμπορους! Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αντί για λίγες εκατοντάδες υπόχρεους, οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης θα πρέπει να διεκδικούν τα οφειλόμενα από δεκάδες χιλιάδες σημεία λιανικής πώλησης σε όλη τη χώρα!

 

Μια τέτοια εξέλιξη θα εκτίνασσε το διαχειριστικό κόστος των Οργανισμών σε δυσθεώρητα ύψη, με αποτέλεσμα να αναιρείται ο βασικός σκοπός, που είναι η αποζημίωση των δημιουργών για τη ζημία που υφίστανται από την επιτρεπόμενη ιδιωτική αναπαραγωγή του έργου τους.

 

Ο ΟΣΔΕΛ κατέθεσε ήδη τις προτάσεις του στην IFRRO,την Παγκόσμια Ομοσπονδία στην οποία είναι μέλος, ώστε μέχρι τις 30/04/2013 να έχει διαμορφωθεί η τελική πρόταση, η οποία θα προωθηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

1/5/13


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr