ΟΣΔΕΛ


- Σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον γερμανικό ΟΣΔΕΛ (VG Wort)


Στις 27 Ιουνίου 2013, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJEU) συνεκδίκασε τις υποθέσεις του γερμανικού ΟΣΔΕΛ (VG Wort) κατά των εταιρειών Kyocera, Epson, Xero, Canon και των εταιρειών Fujitsu Technology Solutions, Hewlett-Packard κατά VG Wort αποφασίζοντας υπέρ της VG Wort.

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη κοινή απόφαση στην έννοια της «αναπαραγωγής σε χαρτί ή άλλο ανάλογο μέσο, που πραγματοποιείται με τη χρήση οποιασδήποτε φωτογραφικής τεχνικής ή άλλης διαδικασίας με ανάλογα αποτελέσματα» εμπίπτει η αναπαραγωγή με χρήση εκτυπωτών ή Η/Υ όταν τα δύο μέσα είναι συνδεδεμένα». Επίσης το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι ακόμα κι αν ο δικαιούχος έχει εξουσιοδοτήσει την αναπαραγωγή του προστατευόμενου έργου του, το στοιχείο αυτό δεν επηρεάζει την υποχρέωση καταβολής της εύλογης αμοιβής.


Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξουν ανάλογες θετικές εξελίξεις και στην Ελλάδα.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr