ΟΣΔΕΛ


- Γενική Συνέλευση ΟΣΔΕΛ 2013


Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού την Τετάρτη 26 Ιουνίου. Από τις αποφάσεις της Συνέλευσης σημειώνουμε (α) την τροποποίηση του Καταστατικού, την οποία τα μέλη συζήτησαν διεξοδικά και κατέληξαν στο κείμενο, το οποίο και θα αναρτηθεί στο site μας, και (β) τη  διανομή δικαιωμάτων της Βιβλιοπαραγωγής 2012, η οποία θα ξεκινήσει από το φθινόπωρο του τρέχοντος έτους και προβλέπει επιδότηση ύψους 500 ευρώ για τους συγγραφείς και 300 ευρώ για τους μεταφραστές. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ακόμα τον Κανονισμό Διανομής για τον Τύπο και τις αντίστοιχες δηλώσεις και συμβάσεις που θα πρέπει να υποβάλλουν και να συνάψουν οι δικαιούχοι.

Ο ΟΣΔΕΛ ευχαριστεί όλα τα μέλη του για το ενδιαφέρον τους και τη στήριξή τους στον Οργανισμό, ο οποίος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη βέλτιστη λειτουργία του προς όφελος όλων των δικαιούχων.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr