ΟΣΔΕΛ


- Διανομή Δικαιωμάτων Εύλογης Αμοιβής στον Τύπο

Συνάντηση ενημέρωσης - Δευτέρα 8/7/2013


Ο ΟΣΔΕΛ προχωρά σε διανομή των δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής αρθρ. 18 παρ. 3 Ν. 2121/1993 για τον Τύπο.

Το ποσό διανομής για τον Τύπο ανέρχεται στα 793.721,48€. Από το ποσό αυτό στους εκδότες αναλογεί το ποσό των 472.453,26€ και για τους δημοσιογράφους 321.268,22€

Η διανομή των εν λόγω δικαιωμάτων προς τους δικαιούχους στον κλάδο του Τύπου πραγματοποιείται για πρώτη φορά και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εκπλήρωση του ρόλου του Οργανισμού και της λειτουργίας του προς όλους τους δικαιούχους.

Πρώτο βήμα αποτέλεσε η σύνταξη του Κανονισμού Διανομής [http://www.osdel.gr/index.php?page=category&category_id=9)] οι αρχές του οποίου διέπουν τη διανομή και είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς μελέτης τόσο των αντίστοιχων διεθνών προτύπων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης του εξωτερικού, όσο και των δεδομένων της ελληνικής πραγματικότητας.

Για την υλοποίηση της διανομής, η συλλογή των στοιχείων θα γίνει βάσει δηλώσεων που οι ίδιοι οι δικαιούχοι υποβάλουν στον Οργανισμό, χρησιμοποιώντας τις φόρμες που βρίσκονται στη σελίδα [http://www.osdel.gr/index.php?page=article&article_id=128] και συνάπτοντας τις σχετικές συμβάσεις Ανάθεσης Σύμβαση Ανάθεσης ΕΚΔΟΤΩΝ– http://www.osdel.gr/index.php?page=category&category_id=20 και αντίστοιχα Σύμβαση Ανάθεσης ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ http://www.osdel.gr/index.php?page=category&category_id=21]. Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους έως την 31η Οκτωβρίου  2013. Μετά την συλλογή των στοιχείων και την επεξεργασία τους θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση για την έναρξη της διανομής των δικαιωμάτων.

Ευχαριστούμε όλους τους δικαιούχους εκ των προτέρων για τη συνεργασία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΟΣΔΕΛ είτε τηλεφωνικά στον αριθμό 210 3626 056 (καθημερινά 09:00-17:00 και Παρασκευή 09:00-16:00) είτε με email: info@osdel.gr


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr