ΟΣΔΕΛ


- Η συμφωνία του Μαρακές για άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης: διευκολύνεται η πρόσβαση ενώ προστατεύονται τα δικαιώματα.


 

Στο εξωτικό Μαρακές, στα τέλη Ιουνίου, διοργανώθηκε διπλωματική συνάντηση υπό την αιγίδα και πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (WIPO) με θέμα τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης σε όλο τον κόσμο.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 600 εκπρόσωποι από τα 180 κράτη – μέλη του WIPO, καθώς και εκπρόσωποι όλων των εμπλεκομένων φορέων (οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης εκπροσωπήθηκαν μέσω της διεθνούς ομοσπονδίας τους, IFRRO)αλλά και διασημότητες όπως ο γνωστός τραγουδιστής και συνθέτης Στήβι Γουόντερ. Το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων αποκρυσταλλώνεται στη Συμφωνία του Μαρακές, η οποία  χαρακτηρίζεται από τον WIPO ως ιστορικής σημασίας κι επιτυγχάνει τον καλύτερο δυνατό συγκερασμό απαιτήσεων πρόσβασης και προστασίας.

Επισημαίνεται ότι η Συμφωνία αφορά σε έργα τα οποία έχουν συγκεκριμένη μορφή ώστε να είναι προσβάσιμα από άτομα με δυσκολίες ανάγνωσης.  Συνοπτικά αναφέρουμε ότι βάσει της Συμφωνίας κάθε κράτος μέσω της εθνικής του νομοθεσίας θα καταλήξει εάν θα συμπεριλάβει κάποια εξαίρεση/ περιορισμό για την περίπτωση αυτή ή όχι, καθώς και την αντίστοιχη εύλογη αμοιβή. Η Συμφωνία λαμβάνει υπόψη της, τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες για τα προστατευόμενα έργα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr