ΟΣΔΕΛ


- Πρόγραμμα ARROW plus: Το βέλος βρίσκει το στόχο του


Το πρόγραμμα ARROW βαφτίστηκε σκόπιμα αν και η ανάλυση των αρχικών του δηλώνει την ταυτότητά του: Προσβάσιμα Μητρώα Πληροφοριών περί Δικαιωμάτων και Ορφανών Έργων. Είναι ένα πρώτο εργαλείο που μαζί με την ηλεκτρονική πύλη EUROPEANA θα οδηγήσει την πρόσβαση σε εκατομμύρια έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, που ήταν και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Το ίδιο το ARROW, και η εξέλιξή του ARROW plus, ασχολείται με τον εντοπισμό του καθεστώτος δικαιωμάτων ορφανών έργων και την παροχή ενός καινοτόμου τρόπου νόμιμης πρόσβασης σε προστατευόμενα έργα.

 

Ο ΟΣΔΕΛ υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη του προγράμματος με σημαντική συμμετοχή στη διαμόρφωσή του και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας (σχεδιασμός και ανάπτυξη λογισμικού, παροχή / εξακρίβωση στοιχείων, κ.ά.) από το Τμήμα Πληροφορικής του Οργανισμού. Στα τέλη Δεκεμβρίου 2013 και μετά τη συγχώνευση όλων των δεδομένων που προσέφεραν οι συμμετέχοντες ευρωπαϊκοί φορείς από 27 οργανισμούς, η περίοδος πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος ολοκληρώνεται Το ARROW plus αποτελεί πλέον γεγονός και τα πολλαπλά οφέλη του για χρήστες (νόμιμη - ταχύτατη - εύκολη πρόσβαση) και δικαιούχους δικαιωμάτων θα αναλυθούν σε επόμενη παρουσίαση στο site μας.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr