ΟΣΔΕΛ


- Νέο Αμοιβολόγιο από τον ΟΣΔΕΛ για Φωτοτυπικά Καταστήματα


Η αδειοδότηση αναπαραγωγής έργων του λόγου αποτελεί σημαντικό έργο των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης διεθνώς. Ο ΟΣΔΕΛ στο πλαίσιο της προώθησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας και μεριμνώντας για την καλύτερη διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων των δικαιούχων που εκπροσωπεί, προχώρησε σε αναθεώρηση του αμοιβολογίου αδειοδότησης προς φωτοτυπικά καταστήματα. Η νέα πρόταση πιστεύουμε ότι απαντά στις τρέχουσες ανάγκες της αγοράς καθώς παρέχει τη δυνατότητα στους καταστηματάρχες να λειτουργήσουν νόμιμα τις επιχειρήσεις τους στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τον κ. Φίλων Φίλωνος (210 3849113 , ffilonos@osdel.gr)


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr