ΟΣΔΕΛ


- Συμμετοχή στη Δημόσια Διαβούλευση ΕΕ για την αναθεώρηση των κανόνων περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright rules) της ΕΕ


Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγεται διαβούλευση με θέμα την αναθεώρηση των κανόνων  περί πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright). Το θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό και καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, πρόσωπα και φορείς, να συμμετάσχουν με την υποβολή της πρότασής τους.

Η διαβούλευση εντάσσεται στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της ΕΕ και τη σχετική ανακοίνωση θα βρείτε στη διεύθυνση [ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm].

Επίσης από τη σελίδα αυτή μπορείτε να μεταφορτώσετε το κείμενο της διαβούλευσης (σε formats MS Word / OpenDocument/ PDF) και να το στείλετε συμπληρωμένο στη διεύθυνση email: markt-copyright-consultation@ec.europa.eu. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων έχει παραταθεί έως τις 5 Μαρτίου 2014.


Έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε όσες και όποιες ερωτήσεις επιθυμείτε, ακόμα και σε μία μόνο ερώτηση, διατυπώνοντας την απάντησή σας και στα ελληνικά. Η συμμετοχή όλων είναι εξαιρετικής σημασίας για να αναδειχθεί το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων φορέων από τον κλάδο της δημιουργίας στη διαμόρφωση των νέων κανόνων.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr