ΟΣΔΕΛ


- Δευτέρα 17/3/2014: Διανομή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής σε εκδότες Τύπου


Από Δευτέρα 17/3/2014, ο ΟΣΔΕΛ ξεκινά τη διανομή δικαιωμάτων εύλογης αμοιβής προς τους εκδότες Τύπου, ενώ συνεχίζεται  κανονικά η διανομή προς τους συντάκτες κειμένων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν σχετικά με την κ. Βασιλική Σανδάλη (210 3849102log@osdel.gr), σύμφωνα και με το μήνυμα που θα λάβουν στο email που έχουν δηλώσει.

 

Επισημαίνεται ότι για την απόδοση των δικαιωμάτων, οι εταιρείες θα πρέπει να έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα.

 

Σε εύλογο χρόνο θα υπάρξει ανακοίνωση σχετικά με τη συλλογή στοιχείων για τη διανομής επομένων ετών.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr