ΟΣΔΕΛ


- Πρόγραμμα ΑΔ.Υ.Α. (Αδειοδότηση Υπηρεσιών Αποδελτίωσης)


Στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας του ΟΣΔΕΛ να πρωτοπορεί παρέχοντας λύσεις και επεμβαίνοντας σε τομείς της αγοράς που έχουν την ανάγκη της συλλογικής εκπροσώπησης, σας ενημερώνουμε για την έναρξη του προγράμματος "ΑΔ.Υ.Α." (Αδειοδότηση Υπηρεσιών Αποδελτίωσης).

Μετά από προσεκτική μελέτη της αγοράς και συγκερασμό των συμπερασμάτων της με την υπάρχουσα τεχνογνωσία του Οργανισμού στον τομέα της Συλλογικής Διαχείρισης Δικαιωμάτων, είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε την εκκίνηση των διαδικασιών. Προς τον σκοπό αυτό καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκδότες γραπτού Τύπου όλης της χώρας να επικοινωνήσουν με τον ΟΣΔΕΛ, ώστε να ενημερωθούν και να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες: 210 3849100, 210 3849113 ffilonos@osdel.gr

 

URL: www.osdel.gr,

Facebook: http://tinyurl.com/k9qfcwx

Twitter @osdel


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr