ΟΣΔΕΛ


- Εύλογη Δικαίωση


Στις αρχές Ιουλίου, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Γερμανίας (BGH) εξέδωσε απόφαση σύμφωνα με την οποία έκρινε τελικά υπέρ της επιβολής εύλογης αμοιβής σε υπολογιστές και εκτυπωτές σύμφωνα με τον παλαιό γερμανικό νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η υπόθεση είχε στην αρχή κριθεί αρνητικά, όμως ο Γερμανικός ΟΣΔ VG Wort προσέφυγε στο Συνταγματικό Δικαστήριο που παρέπεμψε την υπόθεση για επανεξέταση. Στη δεύτερη δίκη, το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (CJEU) ζητώντας ερμηνεία της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2001/29/EΚ.


Η κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ήταν σαφής: η εύλογη αμοιβή (copyright levy) μπορεί να επιβληθεί σε εκτυπωτές ή υπολογιστές για την αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων, επειδή η εξαίρεση που προβλέπεται από την Οδηγία 2001/29/ΕΚ για «αναπαραγωγή σε χαρτί ή ανάλογο υλικό φορέα, με τη χρήση οποιουδήποτε είδους φωτογραφικής τεχνικής ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο που επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα» συμπεριλαμβάνει αναπαραγωγή μέσω εκτυπωτή ή υπολογιστή στον βαθμό που οι εν λόγω συσκευές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους. Εάν η αναπαραγωγή που υλοποιείται με τον συγκεκριμένο τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή σε χαρτί ή παρόμοιο μέσο, τότε οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη αποζημίωση για αυτό.

 

Στην Ελλάδα ενώ ο σχετικός νόμος στην αρχική του μορφή περιελάμβανε τους υπολογιστές, θέτοντας νομικά την Ελλάδα στην πρωτοπορία του θέματος, το 2002 με τροποποίηση σε θερινό τμήμα της Βουλής,  οι υπολογιστές και εκτυπωτές εξαιρέθηκαν από την υποχρέωση επιβολής εύλογης αμοιβής. Οι απώλειες δικαιωμάτων για τους Έλληνες δημιουργούς και εκδότες είναι σημαντικές, τις οποίες δικαιούνται βάσει κοινοτικής νομοθεσίας.

 

Ο ΟΣΔΕΛ καταβάλλει συνεχείς προσπάθειες για την επαναφορά των μέσων αυτών θεωρώντας τουλάχιστον άστοχη και παράλογη για τη σημερινή εποχή της παντοκυριαρχίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών τη διατήρηση της εξαίρεσής τους από τον σχετική ελληνική νομοθεσία.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr