ΟΣΔΕΛ


- Χρήσιμες πληροφορίες για τη διανομή


Καθώς βρισκόμαστε στο στάδιο υλοποίησης της διανομής δικαιωμάτων βιβλιοπαραγωγής 2013, πιστεύουμε είναι χρήσιμο να σας πληροφορήσουμε ότι:

 

-          Τα ποσά διανομής Δικαιωμάτων Βιβλιοπαραγωγής, όπως και η επιδότηση (bonus), είναι απολύτως και μαθηματικώς συνδεδεμένα και εξαρτημένα από τις ετήσιες εισπράξεις του Οργανισμού.

-          Ο αλγόριθμος βάσει του οποίου υλοποιείται η διανομή περιλαμβάνει διάφορες παραμέτρους που αφορούν στην χρονολογία της έκδοσης, στον αριθμό των σελίδων, το είδος του έργου, κ.ά. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν συντελεστές που επηρεάζουν το τελικό ποσόν  των δικαιωμάτων που είναι αποδοτέα σε κάθε δημιουργό.

-          Εφόσον κάποιος δημιουργός το επιθυμεί υπάρχει δυνατότητα να λάβει αναλυτική κατάσταση για τα απόδοση των δικαιωμάτων του 2013.

-          Ως προς τη φύση των δικαιωμάτων που διανέμει ο Οργανισμός επισημαίνουμε ότι η εύλογη αμοιβή την οποία διαχειρίζεται συλλογικά για τους δικαιούχους αφορούν στην εν δυνάμει αναπαραγωγή των έργων τους, παραδείγματος χάρη με φωτοτύπηση, για ιδιωτικό σκοπό από τρίτους.

 

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή και πληροφορία, θα είναι χαρά μας να σας εξυπηρετήσουμε μέσω τηλεφώνου στο 210 3849100 ή μέσω email στο log@osdel.gr

 

Ο νέος τρόπος υλοποίησης της διανομής εντάσσεται στο πλαίσιο υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών από τον Οργανισμό για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμβασιούχων του.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία,

 

ΟΣΔΕΛ


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr