ΟΣΔΕΛ


- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γενικής Συνέλευσης 2015


Προσοχή: αφορά μόνο στα μέλη του ΟΣΔΕΛ, όχι τους συμβασιούχους

 

 

Αρ. Πρωτ.: 385                                                                           Αθήνα, 7 Απριλίου 2015

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του συνεταιρισμού μας που εδρεύει στην Αθήνα, Θεμιστοκλέους 73 με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ.), σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος στις εργασίες της Τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

 

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στα γραφεία του Οργανισμού (Θεμιστοκλέους 73) στις 20 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι αρχαιρεσίες θα αρχίσουν στο πέρας της Γενικής Συνέλευσης και έως ώρα 18:00 και θα συνεχιστούν στον ίδιο χώρο στις 21 Απριλίου 2015 από ώρα 10:00 έως ώρα 15:00. Οι υποψηφιότητες, βάσει του Καταστατικού, θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και τις 15/4/2015

Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στα γραφεία του Οργανισμού στις 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι αρχαιρεσίες θα αρχίσουν στο πέρας της Γενικής Συνέλευσης και έως ώρα 18:00 και θα συνεχιστούν στον ίδιο χώρο στις 28 Απριλίου 2015 από ώρα 10:00 έως ώρα 15:00. Οι υποψηφιότητες, βάσει του Καταστατικού, θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και τις 22/4/2015

Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά στα γραφεία του Οργανισμού στις 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Οι αρχαιρεσίες θα αρχίσουν στο πέρας της Γενικής Συνέλευσης και έως ώρα 18:00 και θα συνεχιστούν στον ίδιο χώρο στις 5 Μαΐου 2015 από ώρα 10:00 έως ώρα 15:00. Οι υποψηφιότητες, βάσει του Καταστατικού, θα πρέπει να κατατεθούν μέχρι και τις 29 Απριλίου 2015.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
  2. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τις Αρχαιρεσίες
  3. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού (1/1/2014-31/3/2015) και Προγράμματος Δράσης 2015 - 2016
  4. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης 1/1/2014-31/12/2014 (σχετική Έκθεση Εποπτικού Συμβουλίου)
  5. Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου
  6. Εκλογή Ελεγκτών για την χρήση 1/1/2015 – 31/12/2015
  7. Ενημέρωση μητρώου μελών (εισήγηση ΔΣ για την Εγγραφή νέων μελών και διαγραφή μελών)
  8. Ενημερώσεις – Άλλα θέματα
  9. Αρχαιρεσίες για εκλογή μελών Δ.Σ. και Εποπτικού Συμβουλίου

 

Σημείωση:

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό: «ο συνεταίρος συμμετέχει στη Γ. Σ. με μία μόνο ψήφο. Κάθε μέλος, μπορεί να εκπροσωπεί και ένα ακόμα μέλος του ίδιου κλάδου (συγγραφέων ή εκδοτών), εφόσον καταθέσει στο Προεδρείο της Γ.Σ., έγγραφη εξουσιοδότησή του».

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι για να θεωρούνται έγκυρες οι εξουσιοδοτήσεις θα πρέπει:

α) Προκειμένου για εκδότες η εξουσιοδότηση να φέρει την επίσημη σφραγίδα της ατομικής  επιχείρησης ή της εταιρίας, στην οποία θα αναγράφονται όλα τα στοιχεία της  καθώς και υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου.

β) Προκειμένου για συγγραφείς η εξουσιοδότηση να φέρει την υπογραφή του εξουσιοδοτούντος καθώς και την επίσημη φορολογική του σφραγίδα με αναγραφή των στοιχείων του. Στην περίπτωση που δεν διαθέτει σφραγίδα, να έχει επικυρωθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδιο δημόσιο φορέα (ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα). Εάν ο εξουσιοδοτών συγγραφέας είναι διδάσκων σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, το γνήσιο της υπογραφής του μπορεί να επικυρώνεται με την σφραγίδα του ιδρύματος στο οποίο εργάζεται και υπογραφή του Διευθυντή.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Δημήτρης Παντελέσκος                                                     Ελένη Κανάκη

Πρόεδρος                                                                    Γεν. Γραμματέας

 

 

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr