ΟΣΔΕΛ


- Έντυπο Υποβολής Υποψηφιότητας 2015 για Δημιουργούς ή εκδότες (φυσικά πρόσωπα)


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2015

Ημ/νία: ……/……/ 2015

 

Προς:

Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

Θεμιστοκλέους 73, 10683 , Αθήνα

info@osde;.gr Τ: 2103849101, F: 2103849105,

 

 

 

 

Κύριοι,

 

Σας ενημερώνω πως επιθυμώ να θέσω υποψηφιότητα στις αρχαιρεσίες που πρόκειται να γίνουν στον ΟΣΔΕΛ στη Γενική Συνέλευση 2015, στην κατηγορία:

¨ Δημιουργός Λογοτεχνικών έργων

¨ Εκδότης Λογοτεχνικών έργων

¨ Δημιουργός κάθε άλλων (πλην Λογοτεχνικών) έργων

¨ Εκδότης κάθε άλλων (πλην Λογοτεχνικών) έργων

¨ Γενική κατηγορία

¨ Εποπτικό Συμβούλιο

 

 

Με εκτίμηση,

 

………………………………………………….

[υπογραφή]

Ονομ/μο: ……………………………………..

 

 

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr