ΟΣΔΕΛ


- Γάλλος νομικός εκδίδει βιβλίο με τίτλο:

"2015: Το τέλος του copyright; Παίρνω χωρίς άδεια σημαίνει κλέβω"


 

Ρισάρ Μαλκά

Ο Ρισάρ Μαλκά, διάσημος δικηγόρος και συγγραφέας, ο οποίος είναι, μεταξύ άλλων, νομικός σύμβουλος του περιοδικού Charlie Hebdo από το 1992, έπειτα από παραγγελία του Εθνικού Συνδικάτου Βιβλίου της Γαλλίας (SNE), μέλους της IFRRO, εξέδωσε ένα βιβλίο πάνω στις προγραμματιζόμενες αλλαγές του καθεστώτος προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright) στη Γαλλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν στα γαλλικά και στα αγγλικά, online και μέσω βιβλιοπωλείων, στα οποία μοιράστηκαν 50.000 αντίγραφα του βιβλίου στις 10 Σεπτεμβρίου. Το SNE δημιούργησε επίσης μια ιστοσελίδα για το λανσάρισμα του βιβλίου: Auteurs en danger (Συγγραφείς σε κίνδυνο).

 


Στο βιβλίο του, το οποίο ξεκινά με ένα απόσπασμα του προοιμίου της Οδηγίας 2001/29/ΕΚ –«Κάθε εναρμόνιση του δικαιώματος του δημιουργού και των συγγενικών δικαιωμάτων πρέπει να βασίζεται σε υψηλό επίπεδο προστασίας»–, ο Ρισάρ Μαλκά απευθύνει μια έκκληση για επαρκή προστασία του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας (copyright), ώστε οι συγγραφείς και οι εκδότες να μπορούν να συνεχίσουν να δημιουργούν και να βιοπορίζονται από τα έργα που δημιουργούν και εκδίδουν. Σύμφωνα με τον συγγραφέα, δεν είναι απαραίτητη μια αναθεώρηση του copyright για την προσαρμογή του στον ψηφιακό κόσμο, δεδομένου ότι η τεχνολογική μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει –στη Γαλλία, «το 100% των νέων βιβλίων των Γάλλων εκδοτών διατίθεται και σε μορφή ebook για πολλές πλατφόρμες»–, ενώ η online πρόσβαση στα έργα είναι σαφώς ευκολότερη, χάρη σε προγράμματα όπως το Research4Life, με το οποίο παρέχεται πρόσβαση σε επιστημονική βιβλιογραφία δωρεάν, ή με πολύ χαμηλό κόστος, στις εκατό λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, ή το πρόγραμμα ReLIRE για την ψηφιοποίηση των έργων εκτός εμπορίου.

 

Ο Ρισάρ Μαλκά εξετάζει επίσης τον κατάλογο των εξαιρέσεων και περιορισμών που περιλαμβάνονται στην Οδηγία 2001/29/ΕΚ, υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω εναρμόνιση αυτών των εξαιρέσεων θα οδηγούσε σε δημιουργία λιγότερων έργων, σε περιορισμό της πολυπολιτισμικότητας, και τελικά θα λειτουργούσε εις βάρος των χρηστών, των κατόχων δικαιωμάτων και της κοινωνίας γενικότερα. Με τα δικά του λόγια: «Εντέλει η εξαίρεση θα ήταν να αμείβεται ο συγγραφέας».

 

Livre

Στο τελευταίο μέρος του βιβλίου, ο Μαλκά εικάζει τι θα σήμαινε εάν μόνο μερικοί μεγάλοι «παίκτες» κατείχαν και διένεμαν περιεχόμενο, ως αποτέλεσμα της αποδυνάμωσης του copyright, και πολλά έργα δεν γίνονταν διαθέσιμα στο κοινό διότι είναι «πολύ εμπιστευτικά ή ηθικά αμφισβητήσιμα», δίνοντας ορισμένα παραδείγματα έργων που μεγάλες πλατφόρμες αποφάσισαν να αφαιρέσουν από τον κατάλογό τους εξαιτίας της μη συμμόρφωσης με ηθικά πρότυπα ή την αδυναμία τους να αποφέρουν κέρδη.

 

Το συμπέρασμα που υπογραμμίζει ο Ρισάρ Μαλκά είναι ότι η αποδυνάμωση του copyright δεν είναι αναπόφευκτη, και υπενθυμίζει στους αναγνώστες ότι «τέτοιου είδους επιλογές δεν αφορούν καθόλου την τεχνολογία, ενώ εξαρτώνται απόλυτα από το προσωπικό θάρρος και τη μάχη υπέρ των ιδεών. Οι Γάλλοι συγγραφείς και εκδότες σκοπεύουν να δώσουν αυτή τη μάχη. Τα όσα διακυβεύονται ξεπερνούν τα όποια προσωπικά συμφέροντα και αφορούν κάθε πολίτη, γιατί κινδυνεύει η πεμπτουσία του πολιτισμού. Και δεν πρέπει να είναι οι μόνοι πρόθυμοι να παλέψουν».

 

Το SNE προσφέρει το βιβλίο δωρεάν σε αρχείο PDF στα αγγλικά (here) και στα γαλλικά (here).


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr