ΟΣΔΕΛ


- Ας γνωριστούμε καλύτερα…


Με περισσότερους από 4.500 ανθρώπους και επιχειρήσεις του έντυπου λόγου να έχουν την ιδιότητα του συμβασιούχου με τον ΟΣΔΕΛ, να εισπράττουν, δηλαδή, τα δικαιώματα για την αναπαραγωγή του έργου τους που δεν μπορεί να υπολογιστεί, ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου συνεχίζει τις δράσεις του, έχοντας στρέψει, παράλληλα, το βλέμμα του στο μέλλον.

Η συλλογική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων δεν είναι μια εύκολη υπόθεση – στην κατανόησή της τουλάχιστον. Είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί κοπιώδεις προσπάθειες για να γίνει αντιληπτή. Θα την περιγράψουμε με απλά λόγια.

Στη βάση της υπάρχει η εξής απλή λογική: εφόσον ο νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα επιτρέπει σε κάποιον να αναπαραγάγει για ιδιωτικό σκοπό ένα κείμενο, να αποκτήσει, δηλαδή, το ίδιο κείμενο σε κάποια άλλη μορφή –φέρ’ ειπείν φωτοτυπία–, πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε ο δημιουργός και ο εκδότης του κειμένου να αμειφθούν. Αυτή, σε γενικές γραμμές, είναι η εύλογη αμοιβή. Το ίδιο ισχύει και εφόσον υπάρχει ανάγκη για κάποιο φορέα ή επιχείρηση να αναπαράγει κείμενα (φωτοτυπικό κατάστημα, πανεπιστήμιο, δανειστική βιβλιοθήκη, κ.ά.). Αυτή, επίσης σε γενικές γραμμές, είναι η αδειοδότηση. Τόσο η εύλογη αμοιβή όσο και η αδειοδότηση είναι τα δύο μεγάλα πεδία δραστηριοτήτων του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου.

Καλά όλα αυτά, αλλά από πού προέρχονται τα χρήματα που συλλέγει ο ΟΣΔΕΛ και διανέμει στους δικαιούχους   του; Ο οργανισμός, όσον αφορά την εύλογη αμοιβή, εισπράττει ένα ποσοστό της αξίας εισαγωγής ή κατασκευής συσκευών και μέσων με τα οποία μπορεί να γίνει αναπαραγωγή έργων του λόγου. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή αλλά και την ελληνική νομοθεσία, είναι αμοιβή για πνευματικά δικαιώματα. Σε ό,τι αφορά την αδειοδότηση, τα μοντέλα ποικίλλουν ανάλογα με το είδος και τον χρήστη που αδειοδοτεί ο οργανισμός. Δικαιούχοι του οργανισμού είναι όλοι οι άνθρωποι που γράφουν και εκδίδουν βιβλία ή εφημερίδες ή περιοδικά. Βεβαίως, υπάρχουν σαφείς προϋποθέσεις για να μπορεί κάποιος να γίνει δικαιούχος του οργανισμού. Η σημαντικότερη εξ αυτών είναι να γράφει και να εκδίδει έργα που προστατεύονται από τη νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Στο παρόν newsletter παρουσιάζουμε κάποιες από τις υπηρεσίες του οργανισμού, μαζί, φυσικά, με τα νέα που αφορούν τους δικαιούχους μας αλλά και τον κόσμο της πνευματικής ιδιοκτησίας.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr