ΟΣΔΕΛ


- Συλλογή στοιχείων για τη διανομή βιβλιοπαραγωγής 2012


Αγαπητοί δικαιούχοι, 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης τρέχουσας  Διανομής, η οποία βασίστηκε στα δεδομένα που συλλέγει και ταξινομεί ο ΟΣΔΕΛ και σε αυτά που μας υποβάλλετε, ετοιμάζουμε τη Διανομή για τη Βιβλιοπαραγωγή του έτους 2012. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δηλώσεις μπορούν να γίνονται οποτεδήποτε έχετε  έτοιμα τα δεδομένα της παραγωγής σας, αλλά θα σας παρακαλούσαμε να μην  δηλώνετε ένα-ένα τα βιβλία σας αλλά συνολικά σε εξαμηνιαία ή ετήσια βάση. Επίσης σας υπενθυμίζουμεότι:


- οι ΕΚΔΟΤΕΣ πρέπει να αποστέλλουν τις δηλώσεις στο συγκεκριμένο e-mail  που έχει δημιουργηθεί για αυτούς [dianomi2013p [at] osdel.gr]


- οι ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ στο αντίστοιχο e-mail [dianomi2013w [at] osdel.gr

Όσον αφορά στη Βιβλιοπαραγωγή του έτους 2012 λόγω του μεγάλου -πλέον-αριθμού δικαιούχων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το σύστημα για την υποβολή των δηλώσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι και την 31η Ιουλίου 2013.

Για την ακρίβεια και την απαιτούμενη πληρότητα των στοιχείων,  παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να μας αποστείλετε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ  τη ΝΕΑ φόρμα, που θα βρείτε στον Ιστότοπο του ΟΣΔΕΛ [αρχείο: "bookForm2012.xls"], (περιλαμβάνεται υπόδειγμα και  οδηγίες για τη συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων "Odigies_2012.pdf"), στα προαναφερθέντα e-mail του Οργανισμού μέχρι και την 31η Ιουλίου 2013. 

Συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή. Τα στοιχεία θα κατατεθούν σε συμβολαιογράφο, όπως έχει  αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχει εγκριθεί από τη Γενική  Συνέλευση του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι και για βιβλία του 2013 μπορείτε να στέλνετε τα στοιχεία σας από τώρα στις προαναφερθείσες διευθύνσεις email. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι από εσάς έχετε ΗΔΗ αποστείλει τις δηλώσεις σας δεν χρειάζεται να το επαναλάβετε. 


Αγαπητοί δικαιούχοι, 

Η διενέργεια διανομής βάσει στοιχείων που δηλώνονται από τους ίδιους  τους δικαιούχους στον ΟΣΔΕΛ αποτελεί σημαντικό βήμα ανάπτυξης και βελτίωσης των υπηρεσιών του Οργανισμού προς τους συμβεβλημένους μαζί του δικαιούχους, εντάσσεται δε στη διαρκή προσπάθεια του ΟΣΔΕΛ να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις σύμφωνα και με τα πρότυπα λειτουργίας των πιο αναπτυγμένων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης παγκοσμίως. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας, 

Για το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ 
Ο Πρόεδρος 

Δημήτρης Παντελέσκος


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr