ΟΣΔΕΛ


Διανομή Δικαιωμάτων / Βιβλιοπαραγωγή 2012 / Χρόνος υλοποίησης 2013


Για την βιβλιοπαραγωγή του 2012 το σύνολο των διανεμομένων του ΟΣΔΕΛ στις διάφορες κατηγορίες δικαιωμάτων ανέρχεται σε € 2.475.499.

Το ποσόν περιλαμβάνει εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος αναφοράς 2012 καθώς και αναδρομικά παλαιοτέρων ετών.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr