ΟΣΔΕΛ


- Διανομή Δικαιωμάτων / Βιβλιοπαραγωγή 2013 / Χρόνος υλοποίησης 2014


Για την βιβλιοπαραγωγή του 2013 το σύνολο των διανεμομένων του ΟΣΔΕΛ στις διάφορες κατηγορίες δικαιωμάτων ανέρχεται σε €1.499.267.

Το ποσόν περιλαμβάνει εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν το έτος αναφοράς 2013 καθώς και αναδρομικά παλαιοτέρων ετών.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr