ΟΣΔΕΛ


- Πρόταση για εύλογη αμοιβή σε υπηρεσίες cloud στη Γαλλία


Τροποποίηση που επεκτείνει το πεδίο επιβολής της εύλογης αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή σε ορισμένες υπηρεσίες cloud υιοθέτησε  η Επιτροπή Πολιτιστικών Υποθέσεων της Γερουσίας του γαλλικού κοινοβουλίου. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια της κυβέρνησης να επαναφέρει το ποσοστό του 2% επί της αξίας εισαγωγής των υπολογιστών στον νόμο για την εύλογη αμοιβή υπό τις αντιδράσεις  των εταιρειών πληροφορικής.

 

Η τροποποίηση στον γαλλικό νόμο  αφορά μόνον σε οπτικοακουστικό και ραδιοφωνικό περιεχόμενο το οποίο εγγράφεται και αρχειοθετείται σε cloud πλατφόρμες μέσω της χρήσης Προσωπικών Εγγραφέων Βίντεο Δικτύου (NPVR).

 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος χρησιμοποιεί έναν NPVR για να μαγνητοσκοπήσει ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα ή μία ταινία, και το αρχείο αποθηκεύεται αυτόματα σε cloud εφαρμογές, αυτό το περιεχόμενο θα υπόκειται σε εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή. Το  ποσόν της δίκαιης αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί αναλόγως με τον όγκο του αποθηκευομένου υλικού και του  αριθμού των χρηστών που έχουν καταγραφεί να έχουν πρόσβαση σε αυτό. Το τέλος καταβάλλεται από τους εισαγωγείς και κατασκευαστές των συσκευών και των μέσων που χρησιμοποιούνται για την ιδιωτική αναπαραγωγή σε έναν κεντρικό οργανισμό, τον Copie France, ο οποίος στη συνέχεια διανέμει το 75% των εσόδων στους δικαιούχους ενώ το υπόλοιπο 25% χρησιμεύει στη χρηματοδότηση περίπου 5.000 πολιτιστικών δραστηριοτήτων και projects κάθε χρόνο.

 

Σε αντίθεση με την Ελλάδα,  σύμφωνα με τον γαλλικό Τύπο, αρκετές εταιρείες υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (audiovisual media services) αλλά  και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου υποστηρίζουν αυτή την τροποποίηση ως έναν τρόπο νόμιμης διασφάλισης της online διάθεσης στο κοινό του προστατευόμενου περιεχομένου που προσφέρουν. Η διαβούλευση για το νομοσχέδιο και τις τροποποιήσεις ξεκίνησε στις 9 Φεβρουαρίου 2016.

 

Περισσότερες πληροφορίες για την εύλογη αμοιβή στη Γαλλία here


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr