ΟΣΔΕΛ


- Ανοιχτή Επιστολή: δυνατότητα συλλογής υπογραφών και μετά τις 20/3/2016


Μετά από τη μεγάλη ανταπόκριση των δημιουργών όλων των κατηγοριών, ενημερώνουμε ότι η συλλογή υπογραφών στην Ανοιχτή Επιστολή (http://news.osdel.gr/petition/) θα ισχύει και μετά τις 20 Μαρτίου.

Ευχαριστούμε όλους για την υποστήριξη των κοινών μας προσπαθειών.

 

Υπογράψτε online την ανοιχτή επιστολή για την προστασία της πνευματικής δημιουργίας και της αμοιβής των δημιουργών

http://news.osdel.gr/petition/


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr