ΟΣΔΕΛ


- IFFRO: "Παγκόσμια Ημέρα Διανοητικής Ιδιοκτησίας: Ο Πολιτισμός με άλλο μάτι"


Το θέμα του φετινού εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι «Πνευματική Δημιουργικότητα: Ο Πολιτισμός με άλλο μάτι». Σε αυτό το πλαίσιο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας προωθεί τη συζήτηση για το ρόλο της πνευματικής ιδιοκτησίας στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας. Περιγράφει την ανάγκη για ένα ευέλικτο σύστημα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό τη διασφάλιση ότι οι καλλιτέχνες και οι δημιουργικές βιομηχανίες θα συνεχίσουν να αμείβονται για τις δουλειές τους και εντός του ψηφιακού σύμπαντος που ζούμε ώστε να μπορούν να δημιουργούν αδιαλείπτως.

Η Διεθνής Ομοσπονδία των Οργανισμών Δικαιωμάτων Αναπαραγωγής (IFRRO) αναγνωρίζει τη στενή διασύνδεση μεταξύ των ισχυρών πλαισίων της πνευματικής δημιουργίας και της ανάπτυξης των πολιτιστικών βιομηχανιών και χαιρετίζει τις εμφατικές προσπάθειες που γίνονται για την ενίσχυση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων μέσω της αμοιβής των δημιουργών. Δεν είναι κάτι καινούργιο, ήδη από το 2013 μία έκθεση της Unesco σχετικά με τη λεγόμενη «δημιουργική οικονομία» ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι «η ολοένα αυξανόμενη αδιαφορία για τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας των δημιουργών λειτουργεί ως τροχοπέδη για την παραγωγή και τη διάδοση πολιτιστικών αγαθών». Στο ίδιο πλαίσιο είχε κινηθεί και η ανακοίνωση της IFRRO του 2008, αναφέροντας ότι τα κατάλληλα συστήματα απόδοσης πνευματικών δικαιωμάτων δημιουργούν συνθήκες επένδυσης σε αυτά και πλουτίζουν τα πολιτιστικά, επιστημονικά και ακαδημαϊκά έργα».


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr