ΟΣΔΕΛ


Πρόεδρος Juncker, Κατάσταση της Ένωσης το 2016


«Θέλω οι δημοσιογράφοι, οι εκδότες και οι συγγραφείς να αμείβονται δίκαια για την εργασία

τους, ανεξάρτητα από το αν γίνεται μέσα σε στούντιο ή στο σπίτι, ανεξάρτητα από το αν

κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ή με συμβατικά μέσα, αν τυπώνεται σε φωτοτυπικό μηχάνημα ή

περιέχεται σε έναν σύνδεσμο σε μια ιστοσελίδα.» — Πρόεδρος Juncker, Κατάσταση της

Ένωσης το 2016

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας

 

Οι  προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας με στόχο την ανάπτυξη και τη διάδοση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, παρουσιάστηκαν την 15/9 από τον Πρόεδρο Juncker.


Το πλήρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ (http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3010_el.htm)


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr