ΟΣΔΕΛ


- Αμοιβολόγιο για χορήγηση άδειας  αναπαραγωγής έργων του λόγου σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίουΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

 

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 που αφορά αποκλειστικά και μόνον φωτοτυπικές αναπαραγωγές έργων του λόγου που πραγματοποιούνται εντός όλων υπηρεσιών του Δημοσίου τομέα και των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου

3. Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία ετήσιες άδειες φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

4.1.  Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα 3 ευρώ για κάθε διοικητικό υπάλληλο ανά έτος.

4.2. Στους διοικητικούς υπαλλήλους συμπεριλαμβάνονται και τα  στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών που ασκούν διοικητικά καθήκοντα και όχι χειρονακτικά.

5. Χορηγείται έκπτωση 15% σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την καταβολή της αμοιβής πριν από την έναρξη δικαστικών ενεργειών

6. Για την φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αναφέρεται στον όρο 3 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια.

7. Οι παραπάνω αμοιβές ισχύουν μέχρι να αναπροσαρμοσθούν με νέα δημοσίευση αμοιβολογίου.

 

ΑΘΗΝΑ 1 Οκτωβρίου 2012

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ

ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 6, 10680, ΑΘΗΝΑ - Τ: 210 3626056, F: 210 3644977
email: info@osdel.gr, www.osdel.gr


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr