ΟΣΔΕΛ


- Αμοιβολόγιο για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής, παρουσίασης και διανομής αποκομμάτων τύπου από εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης και των συνδρομητών τους 

 

1. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου, εποπτευόμενος από τον  Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων του δικαιώματος αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό αποσπασμάτων έργων του λόγου.

 

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 2121/1993 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό και διανομής αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών.

 

3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα τους τίτλους εφημερίδων και περιοδικών  που εκπροσωπεί κάθε φορά και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).

 

4. Το αντίτιμο της αδείας για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποδελτίωσης ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Α. Το ποσό των 500 ευρώ ετησίως εφ’ όσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 1 έως και 50 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί έως το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

 

Β. Το ποσό των 1.000 ευρώ ετησίως εφ’ όσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 1 έως και 50 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί άνω του 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

 

Γ. Το ποσό των 3.200 ευρώ ετησίως εφόσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 51 έως και 300 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί έως το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων

 

Δ. Το επιπλέον ποσό των 700 ευρώ ετησίως , για κάθε 50 συνδρομητές πλέον των αρχικών 300 και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί έως το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

 

Ε. Το ποσό των 6.400 ευρώ ετησίως εφόσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 51 έως και 300 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί άνω του 50% των αναπαραγόμενων άρθρων

 

ΣΤ. Το επιπλέον ποσό των 1.400 ευρώ ετησίως , για κάθε 50 συνδρομητές πλέον των αρχικών 300 και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί άνω του 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

 

5. Το αντίτιμο της αδείας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 

 

Α. Πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 εργαζόμενοι)

€ 50

Β. Μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενοι)

€ 150

Γ. Μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 εργαζόμενοι)

€ 300

Δ. Μεγάλες επιχειρήσεις (μέχρι 1.000 εργαζόμενοι)

€ 500

Ε. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1.001 εργαζόμενοι)

€ 1.500

 

Εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί λιγότερο από το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων, η αμοιβή ορίζεται στο 60% των παραπάνω υπό Αρ. 5 αναφερομένων αμοιβών.

 

ΑΘΗΝΑ 3/5/2017

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Καρατζάς

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

Θεμιστοκλέους 73, 10683, Αθήνα

Τ: 210 3849100  F: 210 3849105

e-mail: info@osdel.gr , www.osdel .gr


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr