ΟΣΔΕΛ


ΟΣΔΕΛ - Έναρξη του προγράμματος Αδειοδότησης Υπηρεσιών Αποδελτίωσης (Αδ.Υ.Α.)


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος Αδειοδότησης Υπηρεσιών Αποδελτίωσης (Αδ.Υ.Α.).

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται στις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποδελτίωσης εφημερίδων και περιοδικών, στις επιχειρήσεις συνδρομητές των εταιρειών αποδελτίωσης που λαμβάνουν αποκόμματα τύπου, καθώς και στις επιχειρήσεις  που τα παράγουν εσωτερικά.

 

Είναι προφανές, πως για κάθε επιχείρηση είναι εξαιρετικά σημαντικό να ενημερώνεται για όλα τα δημοσιεύματα του τύπου που αφορούν την εικόνα της, το αντικείμενο δραστηριότητάς της ή τον ανταγωνισμό. Ο εντοπισμός, η επιλογή και η επεξεργασία των δημοσιευμάτων γίνεται είτε από εταιρείες αποδελτίωσης είτε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια οι επιχειρήσεις αναπαράγουν και διανέμουν εσωτερικά τα δημοσιεύματα που τις αφορούν στα αρμόδια τμήματα και στελέχη.

 

Επί δεκαετίες, η αγορά της αποδελτίωσης λειτούργησε ανεξέλεγκτα, καθώς από την όλη διαδικασία απουσίαζε κάτι εξαιρετικά ουσιώδες, η άδεια για τη χρήση του πρωτότυπου υλικού, δηλαδή των δημοσιευμάτων, τα οποία προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

Με το πρόγραμμα Αδ.Υ.Α. ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπώντας πλέον την πλειονότητα των εντύπων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα έρχεται να ρυθμίσει την αγορά της αποδελτίωσης προσφέροντας την απαραίτητη άδεια για τη χρήση των έντυπων δημοσιευμάτων τόσο από τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες αποδελτίωσης, όσο και από τους πελάτες τους.

 

Τα οφέλη του προγράμματος Αδ.Υ.Α. είναι πολλαπλά:

- Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης νομιμοποιούν την δραστηριότητά τους, αφού αποκτούν την άδεια για την ψηφιοποίηση και επεξεργασία των δημοσιευμάτων, δηλαδή της πρώτης ύλης τους.

- Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση αποκομμάτων εντύπων, είτε τα λαμβάνουν από εταιρείες αποδελτίωσης είτε τα παράγουν εσωτερικά,  αποκτούν με την άδεια νόμιμη πρόσβαση σε προστατευόμενο από πνευματικά δικαιώματα υλικό.

- Oι εκδότες εφημερίδων και περιοδικών, για πρώτη φορά, θα αποζημιωθούν για τη χρήση  των εντύπων τους από υπηρεσίες αποδελτίωσης, καθώς και για την περαιτέρω αναπαραγωγή τους.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr