ΟΣΔΕΛ


- Αμοιβολόγιο για χορήγηση άδειας  αναπαραγωγής έργων του λόγου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημοσίου τομέα

 


ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

 

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

 

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 που αφορά αποκλειστικά και μόνον φωτοτυπικές αναπαραγωγές έργων του λόγου που πραγματοποιούνται ή διανέμονται εντός των επιχειρήσεων.

 

3. Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία ετήσιες άδειες φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

 

4.1.  Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται:

 

Ιδιωτικές επιχειρήσεις

 

Α) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 έως 10 διοικητικούς  υπαλλήλους

60 Ευρώ ανά οικονομικό έτος εφάπαξ.

 

Β) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν από 11 έως 50 διοικητικούς  υπαλλήλους

170 Ευρώ ανά οικονομικό έτος εφάπαξ

 

Γ) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 51 διοικητικούς  υπαλλήλους και ανάλογα με την δραστηριότητα της επιχείρησης

Κατηγορία Α   18 ευρώ ανά υπάλληλο ανά  έτος

Κατηγορία Β    12 ευρώ ανά υπάλληλο ανά έτος

Κατηγορία Γ     6 ευρώ ανά υπάλληλο ανά  έτος

 

ΔΕΚΟ και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημοσίου τομέα

 

Κάθε νομικό  πρόσωπα του ευρυτέρου δημοσίου τομέα  , επιχορηγούμενο κατά οποιοδήποτε ποσοστό επί των εσόδων του από το κράτος  υπόκειται σε ένα ελάχιστο τέλος της τάξης των 50 ευρώ  ανά έτος καθώς επίσης και σε αντίτιμο 3 ευρώ  ανά  έτος για κάθε διοικητικό υπάλληλο.

 

4.2. Στους διοικητικούς υπαλλήλους συμπεριλαμβάνονται και τα  στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών που ασκούν διοικητικά καθήκοντα και όχι χειρονακτικά.

 

4.3.  Οι κατά τα πιο πάνω Α, Β και Γ κατηγορίες είναι οι εξής:

 

 

 

Κατηγορία Α’ (Είδη Επιχειρήσεων)

 

Τροφίμων – Αναψυκτικών – Προϊόντων καπνού

Διυλιστήρια πετρελαίου

Φαρμακευτικές , ιατρικών χημικών και βοτανικών προϊόντων

Χημικών, χημικών προϊόντων και χειροποίητων ινών

Ελαστικών και πλαστικών προϊόντων

Ηλεκτρικών μηχανών και εξοπλισμού

Κατασκευής ραδιοφώνων, τηλεοράσεων και μέσων επικοινωνίας

Κατασκευής μηχανών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών

Παροχής ηλεκτρισμού, αερίου και νερού

Αεροναυπηγικές

Ταχυδρομεία, τηλεπικοινωνιών (και κινητής τηλεφωνίας και παροχής internet)

Έρευνας και Ανάπτυξης

Άμυνας ( οπλικών συστημάτων)

Ιατρικές και παροχής υπηρεσιών υγείας

 

Κατηγορία Β’ (Είδη Επιχειρήσεων)

 

Εξορύξεων, μεταλλεία και λατομεία

Κατασκευής νημάτων, ρούχων και δερμάτινων προϊόντων

Κατασκευής ξύλου, πολτού, χαρτιού και χάρτινων προϊόντων

Εκτυπώσεων και εκδόσεων

Κατασκευής ορυκτών μη μεταλλικών προϊόντων

Χαλυβουργίας

Κατασκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού

Κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού γραφείων (μηχανημάτων)

Κατασκευής μηχανών ακριβείας

Χρηματοπιστωτικές – Τράπεζες

Συμβούλων επιχειρήσεων – Παροχής υπηρεσιών (δικηγορικά γραφεία, λογιστικά γραφεία, επιχειρήσεις συμβουλών χρηματοδοτήσεων ,επιχορηγήσεων από προγράμματα ΕΟΚ κλπ )

Κινηματογραφικές - Τηλεοπτικές – Ραδιοφωνικές

 

Κατηγορία Γ’

 

Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 51 εργαζόμενους και δεν ανήκουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες.

 

5. Χορηγείται έκπτωση 15% σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την καταβολή της αμοιβής πριν από την έναρξη δικαστικών ενεργειών

 

6. Για την φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αναφέρεται στον όρο 3 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια.

 

7. Οι παραπάνω αμοιβές ισχύουν μέχρι να αναπροσαρμοσθούν με νέα δημοσίευση αμοιβολογίου.

 

ΑΘΗΝΑ 1 Οκτωβρίου 2012

 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ

ΔΕΡΒΕΝΙΩΝ 6, 10680, ΑΘΗΝΑ - Τ: 210 3626056, F: 210 3644977
email: info@osdel.gr, www.osdel.gr


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr