ΟΣΔΕΛ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2017


 

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που διαχειρίζεται πνευματικά δικαιώματα συγγραφέων και εκδοτών. Σύμφωνα με το καταστατικό του, μέρος των εσόδων του που μπορεί να φτάνει έως και 25 % διατίθεται για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Ο ΟΣΔΕΛ ενισχύει κάθε χρόνο πολιτιστικούς φορείς και δράσεις, αλλά και μέλη του που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Μέχρι σήμερα οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονταν από το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ. Προκειμένου να διασφαλισθεί η διαφάνεια, η ισότιμη πρόσβαση όλων των ενδιαφερομένων και η αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων πολιτιστικών σκοπών το ΔΣ του ΟΣΔΕΛ υιοθέτησε πρόσφατα σχετικό κανονισμό πολιτιστικών χορηγιών (www.osdel.gr).

Σε υλοποίηση του κανονισμού, φέτος για πρώτη φορά, προβλέπεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση δράσης εντός των στόχων του ΟΣΔΕΛ και να αιτηθεί οικονομικής ενίσχυσης.

Πολιτιστικές κατηγορίες δράσεων που θα επιχορηγηθούν από το 1ο πρόγραμμα χορηγιών του ΟΣΔΕΛ είναι οι εξής:

Δράσεις για την ενίσχυση της συνείδησης της συμβολής των πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτισμό, όπως ενδεικτικά α) πολιτιστικές δράσεις που προάγουν την αξία και σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων, β) εκδόσεις με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και τη σημασία τους, που απευθύνονται σε παιδιά, γ) επιμορφωτικές, ενημερωτικές ημερίδες για φορείς της δικαιοσύνης, διωκτικές αρχές, αλλά και το ευρύτερο κοινό, δ) σχετικές εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης, ε) ανάθεση συγγραφής σχετικών μελετών. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης 5.000 ευρώ.

Δράσεις για την προβολή συγγραφέων και του έργου τους (λογοτεχνία – ποίηση) αφορούν, ενδεικτικά, πρωτοβουλίες όπως α) θεματολογικές πολιτιστικές δράσεις, β) ημερίδες – αφιερώματα σε συγγραφείς – ποιητές, γ) παρουσιάσεις συγγραφέων και του έργου τους, δ) δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία κ.λπ. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης 5.000 ευρώ.

Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από πενταμελή επιτροπή με Πρόεδρο τον κ. Θανάση Βαλτινό και μέλη τους κ.κ. Θάνο Βερέμη, Ιωάννη Καράκωστα, ένα μέλος του ΔΣ και τον διευθυντή του ΟΣΔΕΛ.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του οργανισμού (www.osdel.gr → Ο ΟΣΔΕΛ → Πολιτιστική και κοινωνική δράση -> ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ. ). Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση έχουν αναρτηθεί επίσης η Προκήρυξη-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και ο νέος Κανονισμός Χορηγιών.

 

ΑΘΗΝΑ 22/5/2017


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr