ΟΣΔΕΛ


ΧΟΡΗΓΙΕΣ 2017- ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


19/6/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) ανακοινώνει την παράταση υποβολής αιτήσεων επιχορήγησης στα πλαίσια του νέου κανονισμού χορηγιών και του ήδη σε εξέλιξη, 1ου προγράμματος χορηγιών, για το έτος 2017. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και την 15η Ιουλίου 2017 και ώρα 16.00.


Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του οργανισμού (www.osdel.gr → Ο ΟΣΔΕΛ → Πολιτιστική και κοινωνική δράση). Στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση έχουν αναρτηθεί επίσης η Προκήρυξη-Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και ο νέος Κανονισμός Χορηγιών.

 

Σε υλοποίηση του κανονισμού, φέτος για πρώτη φορά, προβλέπεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να έχει τη δυνατότητα να υποβάλει πρόταση δράσης εντός των στόχων του ΟΣΔΕΛ και να αιτηθεί οικονομικής ενίσχυσης.

 

Πολιτιστικές κατηγορίες δράσεων που θα επιχορηγηθούν από το 1ο πρόγραμμα χορηγιών του ΟΣΔΕΛ είναι οι εξής:

Δράσεις για την ενίσχυση της συνείδησης της συμβολής των πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτισμό, όπως ενδεικτικά α) πολιτιστικές δράσεις που προάγουν την αξία και σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων, β) εκδόσεις με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και τη σημασία τους, που απευθύνονται σε παιδιά, γ) επιμορφωτικές, ενημερωτικές ημερίδες για φορείς της δικαιοσύνης, διωκτικές αρχές, αλλά και το ευρύτερο κοινό, δ) σχετικές εκστρατείες δημόσιας ενημέρωσης, ε) ανάθεση συγγραφής σχετικών μελετών. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης 5.000 ευρώ.

 

Δράσεις για την προβολή συγγραφέων και του έργου τους (λογοτεχνία – ποίηση) αφορούν, ενδεικτικά, πρωτοβουλίες όπως α) θεματολογικές πολιτιστικές δράσεις, β) ημερίδες – αφιερώματα σε συγγραφείς – ποιητές, γ) παρουσιάσεις συγγραφέων και του έργου τους, δ) δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία κ.λπ. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης 5.000 ευρώ.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr