ΟΣΔΕΛ


- Αμοιβολόγιο για χορήγηση άδειας  αναπαραγωγής έργων του λόγου σε φωτοτυπικά καταστήματαΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

 

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

 

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 και αφορά αποκλειστικά και μόνον την παραχώρηση αδείας για  φωτοτυπικές αναπαραγωγές πραγματοποιούμενες εντός των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν ή συμπεριλαμβάνουν ως επαγγελματικό αντικείμενο την φωτοτυπική αναπαραγωγή  έργων του λόγου (φωτοτυπικά καταστήματα) .

 

3. Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία ετήσιες άδειες φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

 

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

 

Α) Για τα φωτοτυπικά καταστήματα που ευρίσκονται και λειτουργούν (έδρα ή παράρτημα ) πλησίον, δηλαδή σε ακτίνα  έως  500 μέτρα  από τα όρια των εγκαταστάσεων ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης δημόσιας εκπαίδευσης, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικών  Κολλεγίων,  καθώς και  ιδιωτικών σχολών  επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 

  • 300.00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 1 έως 15 σελίδες ανά λεπτό

  • 600.00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 16 έως 49 σελίδες ανά λεπτό

  • 900.00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής άνω των 50 σελίδες ανά λεπτό

 

Β) Για τα φωτοτυπικά καταστήματα που ευρίσκονται και λειτουργούν (έδρα ή παράρτημα) σε ακτίνα  μεγαλύτερη  των 500 μέτρων από τα όρια των εγκαταστάσεων των  προαναφερομένων  εκπαιδευτικών  φορέων

 

  • 200.00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 1 έως 15 σελίδες ανά λεπτό

  • 400.00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 16 έως 49 σελίδες ανά λεπτό

  • 600.00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής πάνω από 50 σελίδες  ανά λεπτό

 

Γ) Για τα φωτοτυπικά καταστήματα που ευρίσκονται και λειτουργούν (έδρα ή παράρτημα) σε περιοχή- δήμο όπου δεν υπάρχουν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς

 

  • 137.44 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 1 έως 15 σελίδες ανά λεπτό
  • 278.99 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 16 έως 49 σελίδες ανά λεπτό

  • 421.13 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής πάνω από 50 σελίδες  ανά λεπτό

 

5. Χορηγείται έκπτωση 15% σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την καταβολή της αμοιβής πριν από την έναρξη δικαστικών ενεργειών

 

6. Για την φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αναφέρεται στον όρο 3 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια.

 

7.Οι παραπάνω αμοιβές ισχύουν μέχρι να αναπροσαρμοσθούν με νέα δημοσίευση αμοιβολογίου.

 

 

ΑΘΗΝΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ         2009

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr