ΟΣΔΕΛ


- ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (ΟΣΔΕΛ)


Αθήνα, 27/09/2017

 

Ο ΟΣΔΕΛ συνεχίζει τους ελέγχους σε φωτοτυπικά καταστήματα όλης της χώρας και δημοσιεύει τα αποτελέσματα των πιο πρόσφατων, που διεξήχθησαν από ερευνητές του Οργανισμού, την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου 2017. Σκοπός των επαναλαμβανόμενων ελέγχων του ΟΣΔΕΛ, στην αγορά της φωτοτυπίας, είναι ο περιορισμός της πειρατείας στον χώρο του βιβλίου, της φωτοτύπησης δηλαδή ολόκληρων βιβλίων. Πρέπει να τονιστεί πως στόχος του ΟΣΔΕΛ δεν είναι η πλήρης απαγόρευση της φωτοτύπησης, καθώς αντιλαμβανόμαστε πως αυτό αποτελεί μία εύλογη ανάγκη των καταναλωτών, αρκεί αυτή να αφορά μικρό μέρος του έργου και να γίνεται με την άδεια των συγγραφέων και εκδοτών που εκπροσωπεί ο Οργανισμός μας.

 

Συνολικά ελέγχθηκαν 117 φωτοτυπικά καταστήματα σε περιοχές της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή και στα Χανιά. Τα ευρήματα έδειξαν πως περίπου στο 35% των καταστημάτων γίνεται φωτοτύπηση ακόμα και ολόκληρου βιβλίου, ποσοστό ωστόσο που είναι αρκετά μειωμένο σε σύγκριση με προηγούμενο πανελλαδικής εμβέλειας έλεγχο του 2014, όπου το αντίστοιχο ποσοστό ήταν περίπου στο 80%. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε πουθενά η ύπαρξη στοκ (έτοιμων ήδη φωτοτυπημένων αντιτύπων βιβλίων προς πώληση), ενώ στον προηγούμενο μεγάλης κλίμακας έλεγχο το ποσοστό άγγιζε το 20% των καταστημάτων. Τέλος, αγγίζει το 50%, το ποσοστό των καταστημάτων που δεν φωτοτυπούν καθόλου βιβλία χωρίς την απαραίτητη άδεια, ενώ μόλις που ξεπερνάνε το 15% τα καταστήματα που φωτοτυπούν μόνο μικρό μέρος, χωρίς ωστόσο να διαθέτουν όλα την απαραίτητη άδεια.

 

Η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο, ευρείας κλίμακας, ελέγχων αποδεικνύει πως η ενεργοποίηση του ΟΣΔΕΛ σε αυτόν τομέα λειτουργεί αποτρεπτικά προς την τέλεση αξιόποινων πράξεων, με αποτέλεσμα την ομαλοποίηση σε μεγάλο βαθμό της αγοράς των φωτοτυπικών καταστημάτων σε ότι αφορά την αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων. Οι έλεγχοι είναι δεδομένο πως θα συνεχιστούν τόσο σε τοπική όσο και σε πανελλαδική κλίμακα, με σκοπό τον περαιτέρω περιορισμό του φαινομένου της πειρατείας. Επισημαίνουμε και πάλι ότι ο ΟΣΔΕΛ μέσω του προγράμματος αδειοδότησης παρέχει τη δυνατότητα στα φωτοτυπικά καταστήματα και κατ’ επέκταση στους καταναλωτές να φωτοτυπούν μέρος ενός έργου του λόγου για την κάλυψη των κάθε είδους προσωπικών τους αναγκών.


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr