ΟΣΔΕΛ


- Υποβολή και εξέταση καταγγελιών


 

Σύμφωνα με το άρθρο 42 ν.4481 οι δικαιούχοι ή άλλοι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης που έχουν αναθέσει τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους στον ΟΣΔΕΛ μπορούν να υποβάλλουν τυχόν καταγγελίες τους στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: complaints@osdel.gr.

 

Μπορείτε να ενημερωθείτε στον σύνδεσμο για το πλαίσιο υποβολής και εξέτασης καταγγελιών του ΟΣΔΕΛ.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr