ΟΣΔΕΛ


- Τροποποίηση αμοιβολογίου για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής, παρουσίασης και διανομής αποκομμάτων τύπου από εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης και των συνδρομητών τους 

Κατεβάστε το ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ σε μορφότυπο .pdf


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr