ΟΣΔΕΛ


- Υιοθέτηση Οδηγίας για τα Ορφανά Έργα


Την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υιοθέτησε την Οδηγία για τα Ορφανά Έργα, μετά την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 

Μετά την τριμερή συμφωνία (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) τον περασμένο Ιούνιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Οδηγία με αυξημένη πλειοψηφία κατά την τελευταία του συνεδρίαση τον Σεπτέμβριο.

 

Η έγκριση της Οδηγίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποτελεί το τελευταίο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας. Η οδηγία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αρχές Νοεμβρίου και έχει  τεθεί επισήμως σε ισχύ.

 

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. θα έχουν το χρονικό περιθώριο δύο ετών, ώστε να εναρμονίσουν τις Εθνικές τους Νομοθεσίες.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr