ΟΣΔΕΛ


- Ηλεκτρονική Πειρατεία


Ο όρος ηλεκτρονική πειρατεία χρησιμοποιείται όταν η παράνομη αναπαραγωγή του έργου γίνεται από το πρωτότυπο, στη φυσική του μορφή (βιβλίο, περιοδικό, κ.λπ.) ή από ηλεκτρονικό αντίγραφο του έργου, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (σαρωτές, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.) και το αποτέλεσμά της είναι σε ηλεκτρονική μορφή (ηλεκτρονικό αρχείο του έργου σε διάφορες μορφές όπως .pdf, .doc, ebook, κ.α.).

 

Παραδείγματα ηλεκτρονικής πειρατείας είναι τα διάφορα sites ή και blogs, τα οποία προσφέρουν έργα σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Ήδη από τις αρχές του 2009 ο ΟΣΔΕΛ παρακολουθεί το ζήτημα της ηλεκτρονικής πειρατείας και έχει προβεί σε ενέργειες που αποτέλεσμα είχαν το κατέβασμα από sites ή blogs βιβλίων που παράνομα είχαν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί για πρόσβαση.


Όμως με τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία και το ψηφιακό περιβάλλον, σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι εφικτό. Αυτός είναι και ο λόγος που όχι μόνο σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει ανοίξει μια συζήτηση για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

 

Στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον του διαδικτύου η προστασία θα επιτευχθεί μόνο με διεθνείς συμφωνίες και την καθολική συναίνεση.

 ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr