ΟΣΔΕΛ


- ΤΙ ΕΙΝΑΙ το ARROW Plus?


Το ARROW σχεδιάσθηκε σαν ένα εργαλείο διευκόλυνσης για την υλοποίηση Έργων Ψηφιοποίησης και ειδικότερα, για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με τα δικαιώματα ενός έργου του λόγου με κείμενα ή/και εικόνες.

 

Η δημιουργηθείσα υποδομή επιτρέπει την εξομάλυνση της διαδικασίας ταυτοποίησης των Δημιουργών, Εκδοτών και άλλων Δικαιούχων ενός έργου, με πληροφορίες για το εάν είναι "ορφανό έργο", σε κυκλοφορία ή εάν έχουν λήξει τα σχετικά δικαιώματα (Public Domain).

 

Το ARROW Plus αποτελεί την επέκταση του συστήματος ARROW και επιλέχθηκε η εφαρμογή του από το πρόγραμμα πρωτοπορίας και ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

Το ARROW Plus έρχεται να συμπληρώσει και να επεκτείνει τις λειτουργίες του ARROW, το οποίο είχε πιλοτικά λειτουργήσει στις Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.

 

Οι δύο βασικότεροι στόχοι του ARROW Plus είναι να τεθεί σε λειτουργία σε περισσότερες χώρες το ARROW και να επεκταθούν τα είδη έργων, για τα οποία χρησιμοποιείται, ώστε να καλυφθούν και τα οπτικοακουστικά έργα.

 

Για την προετοιμασία και την εφαρμογή του επιχειρησιακού μοντέλου του ARROW Plus, δημιουργείται ένα νέο νομικό πρόσωπο, στο οποίο ο ΟΣΔΕΛ συμμετέχει σαν ιδρυτικό μέλος, έχοντας ταυτόχρονα την ιδιότητα του "Εθνικού Συντονιστή".

 

Το όλο πρόγραμμα έρχεται να συμβάλει καθοριστικά στο στόχο που έχουν θέσει τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γίνει νόμιμα προσβάσιμη η Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από μία πρωτοποριακή και πλήρους διαφάνειας εφαρμογή ανεύρεσης των νομίμων δικαιούχων και διαχείρισης των δικαιωμάτων τους.

 


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr