ΟΣΔΕΛ


- Αποτελέσματα συνάντησης π. Μπαρόζο - Κολλεγίου Επιτρόπων


Τα αποτελέσματα της συνάντησης του Προέδρου Μπαρόζο με το Κολλέγιο των Επιτρόπων για τη χάραξη της πολιτικής που θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον τομέα της Πνευματικής Ιδιοκτησίας, συνοψίζονται στα παρακάτω.

 

Αρχικά η Κομισιόν αναγνώρισε πως η νέα ψηφιακή εποχή δημιουργεί ευκαιρίες για την βιομηχανία της ψυχαγωγίας και ταυτόχρονα παρατήρησε πως το κύριο μέλημα πρέπει να είναι η διασφάλιση της καταλληλότητας της νομοθεσίας για την πνευματική ιδιοκτησία και στο νέο ψηφιακό περιβάλλον.

 

Για την επίτευξη αυτού του σκοπού η Επιτροπή συμφώνησε στην έναρξη δύο δράσεων.

 

Βραχυπρόθεσμα, αποφασίστηκε η εκκίνηση ενός διαλόγου από το 2013, στον οποίο θα συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι από τους τομείς της πνευματικής δημιουργίας, με αντικείμενό του τον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στα παρακάτω:• Την πρόσβαση σε οπτικοακουστικά έργα
• Την δημιουργία περιεχομένου από τους χρήστες
• Την πρόσβαση στην πολιτιστική κληρονομια

• Την διασυνοριακή μεταφορά περιεχομένου

 

 

Παράλληλα με την πρώτη δράση θα τρέξει και μία δεύτερη, με αντικείμενο την διεξαγωγή μελετών για την κατάσταση της αγοράς και την προετοιμασία νομοθετικών προσχεδίων, με μεσοπρόθεσμο ορίζοντα λήψης αποφάσεων το 2014. Τα βασικά σημεία αυτής της δράσης είναι:

 

• H εναρμόνιση του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή εποχή
• H βελτιστοποίησης της εφαρμογής των κανόνων Πνευματικής Ιδιοκτησίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
• O μετριασμός των επιπτώσεων της εδαφικότητας στην κοινή αγορά

 

Από τα αποτελέσματα αυτής της διεργασίας θα προκύψει η απόφαση της Κομισιόν σχετικά με τα επόμενα βήματά για την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του ευρωπαϊκού πλαισίου προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 

 

14/12/2012


ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr