ΟΣΔΕΛ


- Ο Τύπος μετά τη συνέντευξη του ΟΣΔΕΛ προς τα Μέσα στις 16-1-2013


 

Όλα τα δημοσιεύματα των εφημερίδων μετά τη Συνέντευξη Τύπου της 16-1-2013

 


 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Πέμπτη 17 Ιανουάριος 2013

 

Αντιδράσεις και διχογνωμίες για το τέλος ΕΚΕΒΙ


ΘΕΣΜΟΙ. Τελικά, απ’ όλες τιs δράσεις του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, αυτή στης οποίας την ποδιά «σφάζονται παλικάρια», είναι η Bi­blionet, η βάση δεδομένων με όλη τη βιβλιοπαραγωγή των τελευταίων χρόνων. Παρότι φορείς ή πρόσωπα συγκεντρώνουν υπογραφές για την ανάκληση της απόφασης, παρότι οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΒΙ συνεχίζουν να πηγαί­νουν κάθε μέρα στα γραφεία tous, αν και απλήρωτοι πολλούς μήνες (συγκεντρώνουν και οι ίδιοι υπογραφές για την ανάκληση της κατάργησης του ΕΚΕΒΙ στο site www.ekebi.gr), παρότι το υπουργείο κατέληξε στην απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί συζήτηση με tous φορείς και tous άμεσα εμπλεκόμενους.

 

Ομως, τις δύο προηγούμενες ημέρες, κυριάρ­χησαν ανακοινώσεις και διαρροές για το πoιόs θα πάρει την Biblionet, και ο Οργανισμός Συλ­λογικής Διαχείρισης Έργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ) φαι­νόταν να τη διεκδικεί, όπως αποκάλυψε η προχ­θεσινή ανοικτή επιστολή τns Ενωσης Ελληνικού Βιβλίου προς τον πρωθυπουργό και το ΠΑΙΘΠΑ. Χθες το μεσημέρι, ο ΟΣΔΕΛ, σε συνέντευξη Τύ­που, παραδέχθηκε ότι διεκδικεί εδώ και αρκετό καιρό τη Biblionet, επειδή «υπήρξαν προβλήματα στη συνεργασία, κυρίως ως προς την έγκαιρη παράδοση των στοιχείων, αλλά και ως προς τις υπερβολικές οικονομικές απαιτήσεις εκ μέρους του ΕΚΕΒΙ». Και αποκάλυψαν ότι ο ΟΣΔΕΛ πλή­ρωνε 15.000. ευρώ κάθε χρόνο στο ΕΚΕΒΙ για χρήση των στοιχείων της Biblionet, ενώ μάθαμε και για το αίτημα έκτακτης χορηγίας του ΕΚΕΒΙ από τον ΟΣΔΕΛ ύψους 100.000 ευρώ το 2006. Ο ΟΣΔΕΛ υπόσχεται ότι θα παρέχει δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων και θα αναλάβει το κόστος  λειτουργίας και τροφοδότησής της. Στη διάρκεια της συνέντευξή Τύπου έδωσε και την είδηση ότι ήδη αγόρασε (έναντι 250.000 ευρώ) το κτίριο της οδού Θεμιστοκλέους όπου στεγάζονται τα σωματεία βιβλίου. Οι πληροφορίες και οι ειδήσεις για tous φορείς του βιβλίου, επί­σημες και ανεπίσημες, γιγαντώνονται και δη­μιουργούν πολλά ερωτήματα. Μήπως θα έπρεπε πρώτα να μιλήσουμε για το τι ΕΚΕΒΙ θέλουμε αντί της ξαφνικής απόφασης να καταργηθεί;

ΟΛΓΑ ΣΕΛΛΑ

 


 

ΕΘΝΟΣ, Πέμπτη 17 Ιανουάριος 2013

 

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Πρωτοβουλία υπέρ του ΕΚΕΒΙ

 

Τη «Βιβλιονέτ» ποιός θα την πάρει; Ενας υπόγειος πόλεμος βρίσκεται σε εξέλιξη για το ποιός θα κερδίσει μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, τη βάση δεδομένων  της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής, την ώρα που πληθαίνουν οι αντιδράσεις για την κατάργησή του. 170 υπογραφές συγγραφέων, μετα­φραστών, εκδοτών και πανεπιστημι­ακών συγκεντρωθήκαν με πρωτοβου­λία της Εταιρείας Συγγραφέων και της Ενωσης Ελληνικού Βιβλίου. Ταυτό­χρονα οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΒΙ, οι οποίοι απλήρωτοι εδώ μήνες συνεχί­ζουν να πηγαίνουν στη δουλειά τous, άνοιξαν ηλεκτρονική φόρμα συγκέντρωσης υπογραφών για την αναστο­λή της απόφασης του κ. Τζαβάρα.

 

Ως προς τη «Βιβλιονέτ», ενώ αρκε­τοί πιστεύουν, αν τελικά το υπουργείο Πολιτισμού επιμείνει στην απόφασή του, ότι πρέπει να περάσει στην Εθνι­κή Βιβλιοθήκη, ο Οργανισμός Διαχείρισης Εργων Λόγου (ΟΣΔΕΛ) συνεχί­ζει να τη διεκδικεί. Γιατί, όπως λέει, του είναι απαραίτητο εργαλείο για τη διανομή δικαιωμάτων και γιατί υπήρ­χαν υπερβολικές οικονομικές απαι­τήσει εκ μέρους του ΕΚΕΒΙ, παρά τη δωρεάν πρόσβαση για όλους τους άλλους. Σε χθεσινή συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος Μάκης Παντελέσκος και ο διευθυντής Apns Πετρόπουλος ανέφεραν ότι ο ΟΣΔΕΛ είχε υπογράψει με το ΕΚΕΒΙ σύμβαση για τη χρήση της «Βιβλιονέτ» με 15.000 ευρώ ετησίως.

 

Κάποια στιγμή το ΕΚΕΒΙ απαίτησε έκτακτη επιχορήγηση 100.000 ευρώ και μετά αύξηση της ετήσιας συνδρομής σε 50.000 ευρώ. Τώρα ο ΟΣΔΕΛ ζητά τη «Βιβλιονέτ» με το επιχείρημα ότι είναι σε θέση να αναλάβει το κόστος (302.000 ευρώ ετησίως) και δε­σμεύεται για δωρεάν πρόσβαση σε όλους.

 

Δ. ΡΟΥΜΠΟΥΛΑ

 

 


 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, Πέμπτη 17 Ιανουάριος 2013

Μήλον της Εριδος

Η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

 

Του ΒΑΣ. Κ. ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Το μεγάλο περιουσια­κό στοιχείο του Εθνι­κού Κέντρου Βιβλί­ου, μετά την κατάρ­γησή του, είναι η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. Με τη νομική γλώσσα περιγράφεται ως εται­ρεία παραγωγής και εκμετάλλευσης βιβλιογραφικών στοιχείων και υπηρεσιών που συστάθηκε το 2001 από εκδότες και πέρασε το 2004 στο ΕΚΕΒΙ, με σκοπό το σχεδιασμό, τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διάθεση μιας ηλεκτρονικής τράπεζας πληρο­φοριών για την ελληνική αγορά του βιβλίου.

 

Τηρούμενων των αναλογιών και σε μικροκλίμακα, είναι ό,τι αποτελεί προτεραιότητα για το ελ­ληνικό Κράτος, π.χ. η παραχώρη­ση της έκτασης-«φιλέτου» του πρώην Δυτικού Αεροδρομίου στην ιδιωτική επιχειρηματικότη­τα. Ετσι, η έριδα που ξέσπασε, μεταξύ της Ενωσης Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ) και του Οργα­νισμού Διαχείρισή Εργων του

Λόγου (ΟΣΔΕΛ), δεν έκανε ε­ντύπωση σε όσους ασχολούνται με τα εκδοτικά δρώμενα.

 

Η ΕΝΕΛΒΙ κατηγορεί τον ΟΣΔΕΛ ότι δεν απέδιδε το 20% των εσόδων του, ως όφειλε εκ του ιδρυτικού νόμου, στο ΕΚΕΒΙ (27 Δεκεμβρίου 1994). Και ακό­μη ότι έχει ξεκινήσει, εδώ και δύο χρόνια, την προσπάθεια να υποκαταστήσει τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. Το αίτημα της απόδοσης του πο­σοστού είχε θέσει και ο Χρήστος Λάζος, όταν αποχώρησε από τη διεύθυνση του ΕΚΕΒΙ.

 

Αντίκειται στο Σύνταγμα

Οι νομικοί του ΟΣΔΕΛ απα­ντούν: Γνωμοδότησαν ότι η συ­γκεκριμένη πρόβλεψη αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία και στο ελληνικό Σύνταγμα. Η από­φαση του ανώτατου δικαστηρίου, πριν από τρία χρόνια, θεωρείται αμετάκλητη: εισπράξεις του ΟΣΔΕΛ θεωρούνται μόνο τα πο­σά που παρακρατούνται για τα λειτουργικά έξοδα.

Ο ΟΣΔΕΛ επιμένει ότι προτίθεται να αναλάβει εξ ολοκλήρου τη λειτουργία της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. Το επιχείρημά του ακούγεται λο­γικό: να εξακολουθήσει η δω­ρεάν πρόσβαση στον βιβλιογρα­φικό ιστότοπο. Πάντως επί του θέματος, ορισμένοι από τον εκδοτικό χώρο επιθυμούν η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ να υπαχθεί στη Δι­εύθυνση Γραμμάτων, με το φόβο μήπως περάσει σε ιδιώτες. Σ' αυ­τή την περίπτωση υποστηρίζουν ότι ο κίνδυνος που ελλοχεύει εί­ναι ο χρήστης να πληρώνει κά­ποιο αντίτιμο.

 

Τα πρώτα χρήματα, περί τα 100 εκατ. δρχ., τα κατέβαλαν οι εκδότες (Δαρδανός, Πατάκης, Καστανιώτης, Ψυχογιός, Χάρλενικ, Αλκυών κ.ά.) και τα πρωτοβάθ­μια σωματεία tous, συστήνοντας ανώνυμη εταιρεία. Στίς 21 Ιανουαρίου 2004 έγινε εκκαθάρι­ση, με εκπροσώπους τον Αθανά­σιο Ψυχογιό και τον Κωνσταντί­νο Γκοβόστη, και η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ αγοράστηκε από το Εθνικό Κέ­ντρο Βιβλίου αντί του ποσού των 365.000 ευρώ (καθαρό ποσό: 309. 322 ευρώ + 18% ΦΠΑ).

 

Και μία είδηση: Ο ΟΣΔΕΛ αγόρασε το Σπίτι ίου Βιβλίου (Θεμιστοκλέους 73) για να στεγαστεί αντί 250.000 ευρώ, ένα νεοκλα­σικό του 19ου αιώνα, που ανήκε στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών και Βιβλιοχαρτοπωλών. Ο χώρος είχε παραχωρηθεί από την τότε υπουργό Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη.

 

 


 

 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, Πέμπτη 17 Ιανουάριος 2013

 

ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ ΕΚΕΒΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΧΑΟΣ

Μήλον της Εριδος η Η ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

Της Παρής Σπίνου

 

Δρυός πεσούσης... επιβεβαι­ώνεται στην περίπτωση του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, που καταργήθηκε, εν μιά νυκτί από τον αναπλ. υπουργό Κώ­στα Τζαβάρα. Τώρα, στη «σορό» του πολύπαθου ΕΚΕΒΙ ερίζουν για την πιο πολύτιμη κληρονομιά του, την ηλεκτρονική βάση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, δύο φορείς: η νεοσύστατη Ενωση Ελληνι­κού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ) και ο Οργανι­σμός Συλλογικής Διαχείρισης Εργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ).

 

Σε επιστολή που έστειλε στον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τη Δευτέρα η ΕΝΕΛΒΙ (αποτελείται από εκδότες και βιβλιοπώλες με πρόεδρο τον Θανάση Ψυχογιό) ζητά να μην απαξιώσει τα θετικά, που κόμισε στον χώρο το ΕΚΕΒΙ και το έργο που επιτελεί. Ειδικότερα για τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον κλάδο του βιβλίου, αναφέρει: «Σε περίπτωση που πάψει να λει­τουργεί θα εξαφανιστεί η τεκμηρίω­ση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, η οποία είναι απαραίτητη για την επιβίωση του κλάδου μας, αλλά και για την ενημέρωση του αναγνωστι­κού κοινού».

Προτείνει, δε, μεταξύ άλλων το ΕΚΕΒΙ να αναλάβει το ΙSΒΝ, που μέχρι σήμερα διαχειρίζεται η Εθνική Βιβλιοθήκη. Παράλληλα, ζητεί από τον ΟΣΔΕΛ να καταβάλει στο Κέ­ντρο Βιβλίου του 20% των εσόδων του, «το οποίο ουδέποτε κατεβλήθη παρά τη σχετική υποχρέωση», ενώ ταυτόχρονα κατηγορεί τον ίδιο ορ­γανισμό ότι απαξιώνει τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και πως τα δύο τελευταία χρόνια καταβάλλει προσπάθεια να την υποκαταστήσει, καθώς ασχολείται με το ίδιο αντικείμενο.

 

Χθες ο ΟΣΔΕΛ, που διατηρεί δική του ηλεκτρονική βάση βιβλίων, ενώ έχει την αρμοδιότητα να αποδίδει τα πνευματικά δικαιώματα σε εκδότες και δημιουργούς, πέρασε στην αντε­πίθεση, με συνέντευξη Τύπου, εξη­γώντας τους λόγους για τους οποίους διεκδικεί τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ (την είχε ζητήσει και μέσα στο 2012 με επιστο­λές του προς τους Π. Γερουλάνο και Κ. Τζαβάρα).

 

«Τα στοιχεία της είναι απαραίτη­τα για τη διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων στους δικαιούχους», είπε ο πρόεδρος του ΟΣΔΕΛ Δημήτρης Παντελέσκος, τονίζοντας ότι εί­ναι σε θέση να αναλάβουν το κόστος λειτουργίας της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ εξα­σφαλίζοντας τη συνέχειά της και τη δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία της από όλους τους παράγοντες του χώ­ρου του βιβλίου: συγγραφείς, μετα­φραστές, εκδότες, βιβλιοπώλες κ.λπ.

Εξέφρασε επίσης τον φόβο πως αν η βιβλιογραφική βάση σταματήσει να εμπλουτίζεται, θα υπάρξει πρό­βλημα με την τήρηση των υποχρε­ώσεων του ΟΣΔΕΛ έναντι διεθνών οργανισμών και συμβάσεων. Οπως του ARROW+, που καταγράφει τους Ευρωπαίους δημιουργούς και εκεί μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να συμπεριληφθούν και οι δικοί μας.

 

Οι εκπρόσωποι του ΟΣΔΕΛ υπο­γράμμισαν ότι η απόδοση 20% των εισπράξεων του οργανισμού στο ΕΚΕΒΙ αντίκειται στην κοινοτική νομοθεσία και στο Σύνταγμα. «Ο συγκεκριμένος όρος υπήρχε στον ιδρυτικό νόμο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και συμπεριλάμβανε εκτός από εμάς ακόμα τρεις Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης, (ΕΣΔΕΤΕ, Φοίβος, ΘΕΣΠΙΣ). Εμείς ήμασταν οι μόνοι που πληρώνουν». Συγκεκριμένα, από το 2006 και για μια τριετία ο ΟΣΔΕΛ επιχορήγησε, όπως ειπώθηκε, το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου με το συνολικό ποσόν των 60.000 ευρώ, καλύπτοντας τη σύμβαση έργου ενός υπαλλήλου. Ωστόσο, οι σχέσεις οξύνθηκαν το 2009, όταν [το] ΕΚΕΒΙ ζήτησε 50.000 ευρώ για να καλύψει το κόστος της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ που προσδιορίζεται στις 300.000 ετησίως.

Αναμφίβολα η λειτουργία και υποστήριξη του ΕΚΕΒΙ εξασφαλίζει και τη διαχείριση και το μέλλον της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ. Ωστόσο, το αρμόδιο υπουργείο για ακόμη μια φορά δεν δίνει λύση, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πρόσθετα προβλήματα στον χώρο του βιβλίου, που πλήττεται ιδιαίτερα από την κρίση.

 

Η πιο πολύτιμη κληρονομιά τού Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, δηλαδή η ηλεκτρονική βάση καταγραφής και τεκμηρίωσης όλων των βιβλίων που εκδίδονται, διεκδικείται από δύο διαφορετικούς φορείς: τους εκδότες και βιβλιοπώλες από τη μία (ΕΝΕΛΒΙ), τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης Εργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) από την άλλη
6 ΜΕΡΕΣ, Πέμπτη 17 Ιανουάριος 2013

Αντίλογος για το 20%


Απάντηση στα όσα του καταλόγισε η Ενωση Ελληνικού Βιβλίου (ΕΝΕΛΒΙ) έδωσε χθες ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Εργων Λόγου. Ως προς τη νομοθετική πρόβλεψη που ορίζει να αποδίδεται το 20% των ει­σπράξεων τεσσάρων Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, ο ΟΣΔΕΛ επεσήμανε ότι «αντίκειται στην κοινοτική νομοθε­σία και στο Σύνταγμα».

 

Εξήγησε επίσης όχι ζήτησε να αναλάβει τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ διότι «τα στοιχεία είναι απαραίτητα για τη διανομή του Οργανισμού στους δικαιούχους» και επειδή ο Οργανισμός «είναι σε θέση να αναλάβει το κόστος λειτουργίας της εξασφαλίζοντας τη συνέχεια της και τη δωρεάν πρόσβαση σ' αυτήν α­πό όλους τους παράγοντες στον χώ­ρο του βιβλίου». Οι εργαζόμενοι του ΕΚΕΒΙ εν τω μεταξύ, με την υποστήρι­ξη της Εταιρείας Συγγραφέων και της ΕΝΕΛΒΙ, παλεύουν για την επιβίωση του Κέντρου. Στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ (www.ekebi.gr) έχουν αναρτήσει ηλεκτρονική φόρμα συγκέ­ντρωσης υπογραφών για την αναστο­λή της απόφασης του αναπληρωτή υπουργού Πολιτισμού Κώστα Τζαβάρα να κλείσει το ΕΚΕΒΙ.

 

 


 

 

ΤΟ ΒΗΜΑ

πολιτισμός

 

Ο ΟΣΔΕΛ προτίθεται να αναλάβει το κόστος της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ

Οι προτάσεις, οι διαφωνίες και οι δυσκολίες

 

Ανάμεσα στις πολύ ωραίες προτάσεις για το ΕΚΕΒΙ  που αναφέρει  η χθεσινή ανακοίνωση της Ενωσης Ελληνικού Βιβλίου υπάρχει μια περίεργη σε πρώτη φάση τοποθέτηση για τον ΟΣΔΕΛ (Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου). Ούτε λίγο ούτε πολύ η Ενωση των εκδοτών κατηγορεί τον ΟΣΔΕΛ ότι απαξιώνει τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ και παράλληλα συνδέει τη λειτουργία του ΕΚΕΒΙ με τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ.

 

Επίσης οι εκδότες ζητούν την « καταβολή στο ΕΚΕΒΙ από τον ΟΣΔΕΛ του 20% των εσόδων του, το οποίο ουδέποτε κατεβλήθη παρά τη σχετική υποχρέωση».

 

Οι ασχολούμενοι όμως με αυτά -  και οι εκδότες το γνωρίζουν - αυτό το 20% που όντως προβλέπει το καταστατικό του ΕΚΕΒΙ δεν μπορεί να αποδοθεί γιατί δεν είναι νόμιμο, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, εφόσον αποτελεί φόρο υπέρ τρίτου. Γι αυτό και σιωπηρά όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αφήσει αυτό το νόμο να ατονήσει.

 

Επίσης είναι αρκετά περίεργο η πρόθεση της Ενωσης για «ανάληψη του ISBN από το ΕΚΕΒΙ», τονίζοντας ότι «η Εθνική Βιβλιοθήκη δεν έχει κανένα λόγο να διαχειρίζεται την παροχή ISBN, ενώ οι εκδότες θα όφειλαν μια ελάχιστη ετήσια συνδρομή για την παροχή ISBN.

 

Ετσι θα βρεθούν νέοι πόροι για το έργο του ΕΚΕΒΙ που δεν θα επιβαρύνουν το σύνολο των Ελλήνων». Κύκλοι του ΟΣΕΔΛ  τόνιζαν χθες ότι «πρέπει να είναι παγκόσμια πρωτοτυπία το ISBN να μη δίδεται από την Εθνική Βιβλιοθήκη αλλά από ένα σωματείο εκδοτών».

Όπως αναφέρεται σε πρόταση  του  ΟΣΔΕΛ που αναρτήθηκε στο επίσημο site του Οργανισμού με δεύτερη επιστολή του προς τον υπουργό Κων. Τζαβάρα, η οποία κατατέθηκε την Παρασκευή 11 /1/2013, «ο ΟΣΔΕΛ ζητεί να αναλάβει τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ εξασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία της και τη δωρεάν πρόσβαση στα στοιχεία της από όλους τους παράγοντες του χώρου του βιβλίου (εκδότες, συγγραφείς, μεταφραστές, βιβλιοπώλες κλπ.).

 

Η πρόταση του ΟΣΔΕΛ καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη μετά την ανακοίνωση κατάργησης του ΕΚΕΒΙ, που είχε και την ευθύνη λειτουργίας της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ.

Σύμφωνα με τον ΟΣΔΕΛ ο Οργανισμός «προσφέρεται να αναλάβει όλο το κόστος λειτουργίας - ύψους 300.000 ευρώ, σύμφωνα με γραπτή δήλωση της μέχρι πρότινος διευθύντριας του ΕΚΕΒΙ - απαλλάσσοντας το κράτος από ένα σημαντικό ποσό, σε καιρούς λιτότητας. Επιπλέον ο ΟΣΔΕΛ δεσμεύεται να συνεχίσει να παρέχει δωρεάν την υπηρεσία αυτή σε όλο τον χώρο του βιβλίου, για τον οποίο αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο».

 

Ο ΟΣΔΕΛ διευκρινίζει ότι την πρότασή του για τη ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ κατέθεσε για πρώτη φορά στο ΕΚΕΒΙ τον Απρίλιο του '12 χωρίς ποτέ να πάρει απάντηση. Το υπουργείο ενημερώθηκε γραπτώς τον Ιούλιο του '12 και παρέπεμψε και πάλι το θέμα στο ΕΚΕΒΙ, αλλά και πάλι δεν υπήρξε καμία απάντηση».

 

Είναι γεγονός, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΝΕΛΒΙ και συμφωνεί ο ΟΣΔΕΛ, οι τελευταίες εξελίξεις επιβάλλουν μια άμεση λύση στο ζήτημα της ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ, αφού μια έστω και πρόσκαιρη διακοπή λειτουργίας και συγκέντρωσης στοιχείων θα επιφέρει ένα ακόμη πλήγμα στον σκληρά δοκιμαζόμενο χώρο του βιβλίου.

 

Το ζήτημα  όμως είναι ότι ο ΟΣΔΕΛ αποτελείται από συγγραφείς και εκδότες και είναι περίεργο το να μη μπορούν μεταξύ τους να συνεννοηθούν προς όφελος όλων.

 

Μπασκόζος Γιάννης Ν. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ:  16/01/2013 18:02 (http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=493183)

 

 ΟΣΔΕΛ
Σπίτι του Βιβλίου
Θεμιστοκλέους 73, 10683 Αθήνα
Τηλ. 210-3849100

e-mail: info@osdel.gr